Lielbritānija Nīderlande Grieķija Dānija Italija Kanāda Jaunzēlande Šveice

Kur labāk apgūt augstāko izglītību: mājās – Latvijā, vai tomēr ārzemēs? Kāpēc jaunieši  vēlas doties studēt uz ārzemēm? Ar ko rietumu universitātes piesaista studentus no Latvijas?

Izglītības aģentūra ergo | education būs vislabākais sabiedrotais un atbalsts tiem jauniešiem, kas plāno uzsākt mācības ārzemēs. Aģentūra piedāvā plašu un detalizētu informāciju par sadarbības izglītības iestādēm gan Eiropā, gan citur pasaulē. Aģentūra palīdzēs izvēlēties atbilstošāko izglītības iestādi un arī veiksmīgi tajā iestāties. 

ergo | education savu palīdzību Latvijas jauniešiem sniedz jau vairāk kā divdesmit gadus un šajā laikā ar aģentūras atbalstu studijas ārzemēs ir uzsākuši vairāk kā seši tūkstoši jauniešu, kas pēc studiju beigšanas ir izveidojuši veiksmīgas karjeras gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs.

 

Laba izglītība ārzemēs ir sapnis lielai daļai no mūsdienu jauniešiem, jo mēs vēlamies sasniegt dzīvē daudz vairāk kā iepriekšējās paaudzes, kā arī pierādīt savu vērtību un spējas. Veiksmīga karjera tam ir vislabākais pierādījums, bet to var īstenot tad, ja ir iegūta pēc iespējas labāka izglītība. Un ne vienmēr to var iegūt šeit pat Latvijā. Jau daudzus gadus Eiropas attīstīto valstu izglītības sistēmas iet nedaudz citu attīstības ceļu un piedāvā studentiem tiešām progresīvu un praktiskās zināšanās balstītu izglītību, kas apvieno gan stabilus un dziļus pamatus, bet tajā pašā laikā visu laiku iet roku rokā ar jaunākajām attīstības tendencēm darba tirgū, pasaules ekonomikā, ražošanā un citās nozarēs, kas pēc tam kļūs par darba vietu šiem jaunajiem cilvēkiem. Eiropas studijas lielākoties tiek balstītas uz ciešu izglītības sistēmas sadarbību ar darba devējiem un visu nozaru pārstāvjiem, lai nodrošinātu to, ka pēc universitātes absolvēšanas jaunie cilvēki var uzreiz veiksmīgi integrēties darba vidē un būt noderīgi attiecīgās jomas uzņēmumiem kā labi sagatavoti speciālisti. Tādā veidā notiek cīņa ar jauniešu bezdarbu un nodarbinātību neatbilstoši savām prasmēm un izglītībai. 

Studiju iespējas ārzemēs šobrīd ir pieejamas katram, kurš atbilst kritērijiem, lai tiktu uzņemts konkrētajā universitātē. Ja agrāk šķita, ka studijas Eiropā ir tikai priviliģēto un turīgo jauniešu priekšrocība, tad tagad Eiropas izglītības sistēma ir gana pretimnākoša un piedāvā izdevīgus risinājumums arī tiem spējīgajiem un talantīgajiem jauniešiem, kas nevar atļauties maksāt iespaidīgas studiju maksas. Pavisam reāla ir pat tāda iespēja kā bezmaksas studijas ārzemēs. Piemēram, Dānijā visiem Latvijas pilsoņiem ir iespēja iegūt augstāko izglītību bez maksas. Tieši tāpēc šī valsts ir viena no iecienītākajām, kur jaunie cilvēki pēc vidusskolas absolvēšanas vēlas doties studēt. Dānijā pieprasītākās ir dažādas biznesa studijas, ekonomika. Tās ir atzītas par ļoti kvalitatīvām. Darba devēji labprāt pieņem savos uzņēmumos jauniešus, kas absolvējuši kādas no Dānijas biznesa augstskolām vai koledžām. 

Bezmaksas studijas ārzemēs iespējamas arī Lielbritānijā, jo tur ir izveidota efektīva studiju kreditēšanas sistēma, kas pieejama visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Lielbritānijas universitātēs studējošie ES pilsoņi var saņemt Lielbritānijas valsts garantētu bezprocentu studiju kredītu, ko jaunietis sāk atmaksāt tikai tad, kad būs sasniedzis noteiktu ienākumu līmeni. No tās ienākumu summas, kas pārsniedz 21 000 britu mārciņu, ir jāatmaksā valstij 9% gadā. Var būt tā, ka jaunietis vēl vairākus gadus pēc diploma iegūšanas nepārsniedz šo minimālo ienākumu summu. Tajā laikā viņš arī neveic nekādus maksājumus. Visa kredīta summa, kas pēc 30 gadiem ir palikusi neapmaksāta, tiek automātiski dzēsta, un cilvēkam vairs nav nekādu saistību pret valsti. Šo iespēju izmanto ļoti daudzi Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kas nevar atļauties maksas studijas, bet tomēr ir ar stingru mērķi uzlabot savas nākotnes perspektīvas. Un to ļoti labi var izdarīt diploms no prestižas Lielbritānijas universitātes.

Aģentūra ego | education sadarbojas un ir pārstāvis ļoti daudzām lieliskām Eiropas un pasaules universitātēm, kas piedāvā stabilu un kvalitatīvu izglītību. Ja arī Tu vēlies kādā no šim universitātēm studēt, tad ir jāpiesakās uz konsultāciju pie aģentūras zinošajiem darbiniekiem, lai saņemtu visu informāciju, kas ir aktuāla tiem, kas plāno studijās ārzemēs. Šajās Eiropas augstskolās var iegūt dažāda līmeņa izglītību . Populārākās ir bakalaura studijas ārzemēs, ko daudzi pēc tam izvēlas turpināt arī maģistrantūrā un pat doktorantūrā. Doktora grāds kādā no labākajām Eiropas universitātēm – tas skan tiešām iespaidīgi!

Lai veiksmīgi varētu uzsākt studijas ārvalstīs, jaunietim jau laikus tam jāgatavojas, jo universitātēm ir savas prasības pretendentiem, bet tās var veiksmīgi izpildīt, ja jau krietnu laiku pirms tam ir ieguldīts intensīvs darbs savās zināšanās. Viens no galvenajiem kritērijiem ir vidusskolas atestāta vidējais vērtējums, kā arī atbilstoša līmeņa angļu valodas zināšanas. Teicamu vērtējumu gala atsestātā var iegūt tad, ja visu vidusskolas laiku mērķtiecīgi pieiet mācībām un gatavojas tam, ka studēs kādā prestižā ārzemju universitātē. Tomēr ar standarta skolas programmmas izpildi reizēm var nepietikt, tāpēc mērķtiecīgākie jaunieši jau laikus apmeklē privātskolotājus, kas palīdz paplašināt un padziļināt zināšanas kādos svarīgos priekšmetos. Tāpat arī laicīgi un regulāri tiek papildinātas angļu valodas zināšanas, jo tām ir izšķiroša loma tajā, vai jaunietis varēs veiksmīgi studēt ārzemēs.

 

 

Aģentūra ergo |education sniedz vairākus pakalpojumus, kas saistīti ar mācībām ārzemēs. Vispirms jau kopīgi tiek veikta studiju programmu izpēte un piemērotākās mācību vietas atrašana. Lai izvēle būtu pareiza, iespējams veikt arī personības un interešu novērtēšanas testus, kas ļaus saprast, kādas rakstura un personības īpašības cilvēkam ir dominējošās. Tās nedrīks būt lielā kontrastā ar izvēlētajai studiju specialitātei nepieciešamajām, jo tad draud situācija, ka kādā lūzuma brīdī jaunietis gribēs studijas pamest vai arī savā darba vietā jutīsies neiederīgi.

Tad, kad studiju programma ir izvēlēta, aģentūras darbinieki sniegs visu atbalstu, lai pēc iespējas ātrāk un vienkāršāk iestātos šajā izglītības iestādē. Tas nozīmē, ka jaunieša vietā tiek sagatavoti visi dokumenti, kas jāiesniedz universitātē. Parasti tas nozīmē pieteikumu, iesniegumu, motivācijas vēstuli, arī kādas rekomendācijas, ja tās tiek prasītas. Tāpat arī lielākā daļa universitāšu pieprasa dokumentu, kas apstiprina angļu valodas zināšanu līmeni. Visbiežāk izmanti tieši IELTS eksāmenu, kas novērtē jaunieša zināšanas 9 punktu sistēmā. Minimālā robeža, ko universitatēs pieprasa, ir 5.5 punkti. Aģentūra var nodrošināt arī dokumentu tulkošanu un komunikāciju ar izvēlēto universitāti. Tas nozīmē, ka jaunietim un viņa ģimenei nav jāuztraucas, ka kaut kas tiks aizmirst, aizpildīts nepareizi vai neievērota universitātes noteiktā iestāšanās kārtība. Aģentūrai ergo | education ir ilgstoša pieredze šajos jautājumos un cieša sadarbība ar universitātes administrāciju.

Kas jāņem vērā, ja gribat studēt ārzemēs? To, ka šis būs regulārs un intensīvs darbs, kas prasīs sevi disciplinēt, organizēt pašam mācību un atpūtas laikus un visu laiku sniegties uz labākiem rezultātiem. Eiropas universitātēs arī ļoti rūpīgi tiek sekots universitātes kārtības ievērošanai. Šeit ļoti rūpējas par reputāciju un godīgu studiju vidi, tāpēc netiks piedota krāpšanās un necienīga izturēšanās pret mācībspēkiem vai citiem studiju biedriem. Par pārkāpumiem bieži mēdz izslēgt no universitētēm. Jābūt gataviem ieguldīt studiju procesā visu enerģiju un mērķtiecību, jo jūs taču veidojat savu nākotni.

Kāpēc izglītība ārzemēs var būt viens no veiksmīgākajiem lēmumiem jūsu dzīvē? Tāpēc , ka tas tiešām var pavērt plašas un daudzveidīgas nākotnes iespējas. Tas pārveidos jūs kā personību pavisam jaunā un labākā kvalitātē. Inteliģence, drosme, savas domas, spēja oponēt, cīnīties par savu viedokli, pārliecība par savu kvalifikāciju un mūsdienīgs skatījums uz pasauli  - to visu jums sniegs mācības ārzemēs.

 

 

Turklāt, mēs garantējam palīdzību šādos posmos:

- Psiholoģiskā testēšana, izvēloties mācību programmu;
- Konsultācijas par ārvalstu universitātes izvēli;
- Palīdzība motivācijas vēstules sagatavošanā;
- Metodista ieteikumi labas motivācijas vēstules uzrakstīšanā;
- Online pieteikuma aizpildīšana;
- Reģistrācijas nodevas samaksa

 student-debt