IELTS-logo

 

 

ELTS sagatavošanas kursi

 

Valodu zināšanām visos laikos ir bijusi liela nozīme, tāpēc katram, kurš vēlas veidot veiksmīgu karjeru vai mācīties ārzemēs, jau laikus jādomā par pietiekamu valodu zināšanu ieguvi.

Angļu valoda ir vadošā starptautiskā valoda, kas tiek izmantota gandrīz visas pasaules mācību iestādēs, valstu pārvaldēs un darbavietās. Tas nozīmē, ka, lai veiksmīgi iekļautos angliskajā universitāšu vidē vai darba vietās, šo iestāžu vadība pretendentiem pieprasa uzrādīt savas angļu valodas prasmes apliecinošus dokumentus. Lai labāk varētu salīdzināt pretendentu zināšanas, ir izstrādāti vairāki starptautiski kritēriji, pēc kuriem notiek vērtēšana.

Viens no tādiem ir starptautiskais IELTS eksāmens, kas novērtē angļu valodas zināšanas 9 punktu sistēmā. Eksāmena rezultātus atzīst izglītības iestādes un organizācijas visā Eiropā, Austrālijā, Jaunzēlandē un Kanādā. Pietiekams eksāmena vērtējums ir uzticams apliecinājums vispusīgām zināšanām, kas ļaus veiksmīgi integrēties angliski runājošā mācību un darba vidē.

IELTS eksāmens savā uzbūvē un saturā ir specifisks, jo aptver visas ar valodas lietošanu saistītās prasmes – runāšanu, lasīšanu, klausīšanos un rakstīšanu.

Lai iegūtu eksāmenā vēlamo punktu skaitu, tiek piedāvāti IELTS sagatavošanas kursi.

speaking-1453068_1280

Izglītības aģentūra ergo | education piedāvā iespēju sagatavoties IELTS eksāmenam angļu valodā dabiski runājošā vidē un dažādos ārzemju valodu apmācību centros un koledžās, kas jauniešiem ir kā pakāpiens starp vispārējo izglītību un augstāko izglītību ārzemēs.

IELS sagatavošanas kursi ārzemēs sniedz vairākas priekšrocības:

      • intensīvāku valodas apguves programmu;

      • vidi, kas palīdz apgūt un uzreiz pielietot valodu;

      • profesionālus un pieredzējušus pasniedzējus.

Tas garantē, ka IELTS sagatavošanas kursi sniegs maksimālo rezultātu, ļaus ātri un veiksmīgi apgūt zināšanas, kas nepieciešamas, lai IELTS eksāmenā iegūtu tādu punktu skaitu, ko pieprasa izglītības iestāde vai darba vieta.

Kursu ilgums, apmācības intensitāte un atrašānās vieta ir mainīgs lielums, ko varam pielāgot katra pretendenta vēlmēm un vajadzībām, jo aģentūrai ergo | education vairāk kā 20 darbības gadu laikā ir izveidojies plašs sadarbības tīkls visā Eiropā un ārpus tās.

Aģentūra ergo | education palīdz interesentiem iesniegt pieteikumu IELTS sagatavošanas kursiem ārzemēs, nokārtot jautājumus, kas saistīti ar došanos uz citu valsti, un garantē, ka apmācības vietā jūs varēsiet baudīt visas ērtības, modernās tehnoloģijas un mācībām rosinošu vidi.

 

Sīkāku informāciju var saņemt pie aģentūras darbiniekiem - šeit

Lasīt vairāk Slēpt